Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy siedmiu komputerów i czterech monitorów dla WBiNoZ UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/443/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.09.2009, godz. 11:00

   Uwaga: 23.09.2009 Zmiana SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03