Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.09.2009 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/446/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.09.2009, godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu i unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03