Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2009 r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę oraz montaż mebli dla Domu Gościnnego UJ w Przegorzałach. Nr sprawy: CRZP/UJ/274 i 275/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 01.10.2009, godz. 10:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03