Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) w Krakowie, Nr sprawy CRZP/UJ/282/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych artykułów biurowych - dokument w pliku Excel

   Termin składania ofert: 01.10.2009r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załącznika A do SIWZ - "Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych materiałów biurowych) )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do pozycji załącznika A do SIWZ - Wykaz asorymentowo-ilościowy zamawianycm materiałów biurowych) )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 27.10.2009 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03