Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29.09.2009 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawe urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/480/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08.10.2009, godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03