Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłosznie z dnia 29.09.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooków i projektorów multimedialnych dla WZMiP UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/474-479/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 07.10.2009, godz. 10:00

   Zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części pierwszej

   Zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części drugiej

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03