Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.09.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserowej kopiarki cyfrowej z opcją drukowania na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy CRZP/UJ/447/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 09.10.2009r., godz.11:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03