Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.10.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na dostosowaniu klatek schodowych do wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowych, poprzez montaż 12 sztuk drzwi o odporności ogniowej EI 30 oraz dwóch kompletów klap dymowych, w budynku CK /Rotunda/ położonym w Krakowie przy ul.Oleandry 1. Nr sprawy: CRZP/UJ/360/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 23.10.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 343114 - 2009 data 02.10.2009 r.  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 26.10.2009, godz. 10:00 03.11.2009, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.11.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03