Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.10.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania, zaprojektowania, przechowywania i dystrybucji 36 000 kompletów materiałów promujących zmianę systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 12.10.2009 r., godz. 10.0013.10.2009 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zmiana terminu składania ofert. )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03