Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.10.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie murów oporowych, siedzisk i gabionów dźwiękochłonnych, na terenie III Kampusu UJ w Krakowie - Pychowicach, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/465/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.10.2009, godz. 12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 30.11.2009r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03