Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.10.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na dostawie i montażu słupków automatycznych i stałych blokujących wjazd, na terenie III Kampusu UJ w Krakowie - Pychowicach, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/466/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  ( Uwaga: Ogłoszenie z dnia 12.08.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 343838 - 2009 data 02.10.2009 r. )

   Termin składania ofert: 26.10.2009, godz. 12:30

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03