Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.10.2009 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/446/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.10.2009, godz. 10:00 16.10.2009., godz. 10:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert )

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03