Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6.10.2009r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz części komputerowych na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/488,489,490/2009r

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 14.10.2009r,godz.10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu(wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03