Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.10.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy stanowiska do badań dielektrycznych wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/469/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.11.2009r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.10.2009, 2009/S 194-278805 )

   Termin składania ofert: 19.11.2009, godz. 11:30 03.12.2009, godz. 11:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 22.12.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03