Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09-10-2009r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego dotyczącego utrzymania w ruchu instalacji Bookkeeper III służącej do odkwaszania obiektów papierowych i woluminów, znajdujących się w archiwach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Nr sprawy CRZP/UJ/87/2009


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03