Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.10.2009 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy części zamiennych do systemu transportu książek UNICAR-TELELIFT dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/412/2009


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03