Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy klastra komputerowego z serwerem oraz urządzeniami i akcesoriami komputerowymi oraz oprogramowaniem, w ramach projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/461/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 23.11.2009, godz. 13:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 24.12.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03