Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.10.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy z zakresie dostawy komputerów przenośnych typu notebook dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Historycznego UJ oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (CRZP/UJ/395, 414 i 452/2009)

  • Do Pobrania:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 20.10.2009, godz. 11:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03