Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.10.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera-drukarki dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/481 i 482/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.10.2009r., godz. 11:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03