Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.10.2009r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze STWiOR i kosztorysem inwestorskim dla planowanej realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu, budowie i dostarczeniu podstawowego wyposażenia obiektu WFAiIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

     Termin składania ofert: 26.10.2009, godz. 10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03