Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.10.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy z zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym monitora LCD, manipulatorów 3D oraz skanera dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 (CRZP/UJ/514 i 515/2009)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.10.2009, godz. 11:00

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Do Pobrania:Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03