Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2009 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr sprawy: CRZP/UJ/509-510/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 23.10.2009 r. godz: 12:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

   Do Pobrania: Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - dotyczy części 1 postępowania 

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03