Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16-10-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 szt laptopów dla Działu Aparatury Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/493/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.10.2009 r., godz.11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03