Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.10.2009 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr sprawy CRZP/UJ/529,531/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.10.2009 r., godz: 12:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03