Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2009 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sześciu (6) szybkich komputerów obliczeniowych dla Obserwatorium Astronomicznego UJ, nr sprawy: CRZP/UJ/512/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 28.10.2009 r. godz:12:00

   Uwaga: pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi, wyjaśnienia Zamawiającego  )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania i odrzuceniu oferty 

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03