Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.10.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy czterech zestawów komputerowych z monitorami oraz sześciu drukarek dla Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/552/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.10.2009, godz. 11:00

    Zawiadomienie o o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03