Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.10.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy z zakresie dostawy komputera przenośnego typu netbook dla potrzeb Katedry Zarządzania w Turystyce WZiKS UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 (CRZP/UJ/452/2009 – powtórzone)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Termin składania ofert: 30.10.2009, godz. 11:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03