Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Instututu Zoologii UJ. nr sprawy CRZP/UJ/521/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.11.2009, godz. 11:00 06.11.2009, godz. 11:00

   Uwaga: modyfikacja SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03