Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • ogłoszenie z dnai 30.10.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę projektora multimedialnego dla Działu Administaracyjno-Gospodarczego Uj. nr sprawy CRZP/UJ/612/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 09.11.2009, godz 11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03