Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.11.2009 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ, nr sprawy CRZP/UJ/549-551/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert:  16.11.2009 r. godz:12:00

   Do Pobrania: modyfikacja siwz w części (zadaniu) 4 i 5 - termin składania i otwarcia ofert bez zmian Uwaga:  )

   Do Pobrania: modyfikacja siwz w części (zadaniu) 1 - termin składania i otwarcia ofert bez zmian Uwaga:  )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

   Zawiadomienie o ponownych wynikach postępowania w części II

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03