Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.11.09 o przetargu nieograniczonym na dostawę kopiarki z sieciowym skanerem i drukarką dla Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy UJ. nr sprawy cRZP/UJ/624/2009

 •  Do Pobrania: 

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 10.11.2009, godz. 11:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

  ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTU

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03