Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 3.11.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcvy w zakresie zakupu i dostawy notebooka na potrzeby Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- CRZP/UJ/601/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.11.2009r, godz.10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03