Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03-11-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy 150 000 litrrów oleju napedowego grzewczego Ekoterm Plus dla potrzeb Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Kopernika 27.Nr sprawy: CRZP/604/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.11.2009r., godz. 11:00

    Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03