Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych i elektrycznych w pomieszczeniach I i II piętra w budynku UJ, przy ul.Straszewskiego 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/629/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  ( Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 25.11.2009, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.12.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03