Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03-11-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera PC, monitora oraz projektora dla potrzeb CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/616/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.11.2009r., godz. 11:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Informacja o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Informacja o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

   Inormacja o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03