Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z 04.11.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fililogicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/633-635/2009

  •  Do Pobrania: Spedcyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.11.2009, godz. 11:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 1, 2, 3.

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03