Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05-11-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt kapsułek endoskopowych Nr sprawy: CRZP/614/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 16.11.2009r., godz. 11:00 18.11.2009r. godz. 11:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ oraz informacja o zmianie treminu składania i otwarcia ofert )

  Ogłoszenie o zmianie terminu składaia ofert

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

   Inormacja o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03