Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 5.11.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy z zakresie dostawy sprzętu komputerowego składającego się z komputera stacjonarnego, monitora LCD, drukarki laserowej oraz dwóch komputerów przenośnych typu notebook dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 (CRZP/UJ/605, 621 i 622/2009)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.11.2009, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03