Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2010 roku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 1 do SIWZ

   Termin składania ofert: 17.11.2009, godz. 12:0020.11.2009, godz. 12:00>20.11.2009, godz. 12:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2010 - GARMOND

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2010 - RUCH

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2010 - SKARBNICA

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2010 - BRAK DOSTAWCY

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03