Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i elementów do budowy systemu nanotomografii warstw organicznych w ramach projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. CRZP/UJ/645/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 23.12.2009, godz. 11:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.01.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03