Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dyfraktometru rentgenowskiego z detektorami, optyką, automatyczną stacją pipetującą, akcesoriami i zestawami komputerowymi oraz oprogramowaniem, w ramach projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. CRZP/UJ/460/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.12.2009, godz. 13:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 21.01.2010r. o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03