Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2009/S 217-313182) z dnia 11.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/471/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Specification of Essential Terms & Conditions of the Contract)

   Termin składania ofert: 22.12.2009r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III przedmiotu zamówienia )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części II, III, IV przedmiotu zamówienia )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części I, II i III

   Uwaga: Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV )

   Do Pobrania: Ogłoszenie (2010/S 55-080842) z dnia 19.03.2010r. o udzieleniu zamówienia z informacją o unieważnieniu części IV 


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03