Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie (2009/S 217-313193) z dnia 11.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikroskopów (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/626/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Specification of Essential Terms & Conditions of the Contract)

     Termin składania ofert: 22.12.2009r., godz. 11:30

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie (2010/S 61-089934) z dnia 27.03.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03