Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2009/S 217-313199) z dnia 11.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu laserów pompowanych laserem Nd: YAG o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/648/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Specification of Essential Terms & Conditions of the Contract)

   Termin składania ofert: 23.12.2009, godz. 11:00 04.01.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informacja o zmianie jednego z warunków udziału w postępowaniu i o przedłużeniu terminu składnia i otwarcia ofert (zamieszczone w ogłoszeniu o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu S/2009 217-313199 z dnia 11.11.2009 r. - przekazanym do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 10.12.2009 r. (dane referencyjne ogłoszenia o sprostowaniu: 2009-144091) )

   Uwaga: Ogłoszenie (2009/S 241-343823) z dnia 15.12.2009 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2009/S 217-313199) z dnia 11.11.2009 r. )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie (2010/S 61-089935) z dnia 27.03.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03