Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12-11-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wideogastroskopu Nr sprawy: CRZP/615/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 23.11.2009r., godz. 11:00

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

   Inormacja o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03