Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie robót remontowo-budowlanych związanych z remontem adaptacyjnym pomieszczenia magazynowego, w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, w budynku WBBiB UJ w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/UJ/656/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 04.12.2009, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 21.12.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03