Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12-11-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy 150 000 litrów oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońśkiego w Krakowie przy ul. Kopernika 27. Nr sprawy: CRZP/604/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.11.2009r., godz. 11:30

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

     Inormacja o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03