Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laserów diodowych z zewnętrznym rezonatorem, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. CRZP/UJ/359/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Termin składania ofert: 28.12.2009, godz. 11:30

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Ogłoszenie z dnia 21.01.2010r. o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03