Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (poza Collegium Medicum)- CRZP/UJ/436/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 23.11.2009r, godz.10:00

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03