Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.11.2009r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia laboratoryjnego: uniwersalny czytnik płytek z wieloparametrowym układem detekcji i dwukanałowym dozownikiem automatycznym (do wysokowydajnego skriningu) z wyposażeniem w ramach projektu Kompleksy Wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/651/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.11.2009r,godz.11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03